ภาพข่าว: มาลี ได้รับการคัดเลือกโชว์ศักยภาพน้ำผลไม้ชั้นนำของไทย ผ่านงานแสดงสินค้าสุดยอดแบรนด์ไทยก้าวไกลสู่สากล (TOP Thai Brands)

27 Aug 2015
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) หรือ น้ำผลไม้ “มาลี” ได้รับการคัดเลือกจาก กระทรวงพาณิชย์ นำสินค้าจากผู้ประกอบการที่มีศักยภาพส่งออกร่วมจัดงานสุดยอดแบรนด์ไทยก้าวไกลสู่สากล (TOP Thai Brands) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สินค้าที่มีศักยภาพของไทยเป็นที่รู้จัก ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการส่งออก อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่สินค้าไทยใน หมู่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

(จาพภาพด้านซ้าย: นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รับมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์มาลี จากนางสาวณัชปภา สุทธิกมล ตัวแทนจาก บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน))