ภาพข่าว: ม.กรุงเทพเจ๋งคว้ารองชนะเลิศ “รณรงค์สวมหมวกกันน็อค”

27 Aug 2015
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์และสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “รณรงค์สวมหมวกกันน็อค” ในการประกวดผลงานสารคดีเชิงข่าว พร้อมรับเงินรางวัล 20,000 บาท และโล่รางวัล จากอาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในกิจกรรมประกวดสื่อต้นแบบสร้างสุขระดับอุดมศึกษาปี 2 ครั้งที่ 2 ณ ห้องฟินิกซ์ อิมแพค เมืองทองธานี
ภาพข่าว: ม.กรุงเทพเจ๋งคว้ารองชนะเลิศ “รณรงค์สวมหมวกกันน็อค”