ภาพข่าว: ไทยออยล์ลงนามความร่วมมือก่อสร้างอาคารไทยออยล์เพื่อโรงพยาบาลแหลมฉบัง

20 Aug 2015
เมื่อเร็วๆนี้ คุณอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (กลาง) และนายแพทย์ราเมศร์ อำไพพิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง (ที่ 3 จากขวา) ลงนามบันทึกความร่วมมือในโครงการก่อสร้างอาคารไทยออยล์เพื่อโรงพยาบาลแหลมฉบัง ซึ่งเครือไทยออยล์สนับสนุนการก่อสร้างเพื่อใช้เป็นอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 5 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอย 5,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ อาคารไทยออยล์ยังเป็นศูนย์ในการให้บริการและขยายพื้นที่รักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบังและพื้นที่ใกล้เคียง

โดยมีผู้ร่วมเป็นสักขีพยาน ประกอบด้วย คุณจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง (ที่ 2 จากขวา) คุณบุญเลิศ น้อมศิลป์ ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง (ที่ 3 จากซ้าย) คณะผู้บริหาร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ คุณไมตรี เรี่ยวเดชะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี (ที่ 2 จากซ้าย) และ คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกำกับกิจการองค์กร (ซ้ายสุด) และคุณชาติชาย ธรรมเกษร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแหลมฉบัง (ขวาสุด)