รมว.พม. ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดที่บริเวณแยกราชประสงค์ สั่งสายด่วน ๑๓๐๐ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC ประสานด้านคนหาย พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือเด็กที่มีสองเพศ ที่จังหวัดพิษณุโลก

19 Aug 2015
วันนี้ (๑๘ ส.ค. ๕๘) เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๒๒๐/๕๗-๕๘ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า จากกรณีเกิดเหตุคนร้ายวางระเบิดใจกลางกรุงเทพฯ บริเวณริมรั้วศาลพระพรหม โรงแรมเอราวัณ บริเวณแยกราชประสงค์ ถนนเพลินจิตฝั่งขาเข้า ทำให้มีผู้เสียชีวิต ๒๒ ราย และได้รับบาดเจ็บ ๑๒๓ รายนั้น ตนขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บทุกคน พร้อมทั้งมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยตนได้มอบหมายให้ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือด้านบุคคลที่สูญหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามในเรื่องคนหาย ให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร. ๑๓๐๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง นอกจากนี้ ตนยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

“สำหรับกรณี เด็กวัย ๑๑ ปี เป็นเด็กเรียนดีอยู่ชั้น ป.๕ ใน อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ใกล้กับชายแดนไทย-ลาว พบความผิดปกติ เพราะเกิดมามีสองเพศ ตอนแจ้งเกิดเป็นเด็กหญิง ขณะนี้ เกิดความสับสน ไม่รู้จะเลือกเพศใด ครอบครัวยากจนมาก ไม่มีค่าตรวจรักษาและเดินทางไปพบแพทย์นั้น ตนได้กำชับตนได้กำชับให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก (พมจ.พิษณุโลก) ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลโดยการตรวจหาโครโมโซมเพื่อจะได้ระบุเพศ รวมทั้งปรับปรุงที่อยู่อาศัยถูกสุขลักษณะและเหมาะสมต่อไป” พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวท้าย