ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2558

15 May 2015
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลสากล ประจำปี 2558 เพื่อสดุดีมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้กำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเชิดชูเกียรติพยาบาลสภากาชาดไทยผู้ได้รับเหรียญฟลอเรนซ์ ไนติงเกล และเผยแพร่งานการพยาบาลผู้ป่วยที่เป็นผลจากความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาบริการของพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป

กิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลสากล ประกอบด้วย นิทรรศการเนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด “ พยาบาล: พลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการดูแล ” (Nurses: A Force for Change: Care Effective, Cost Effective) ตอบคำถามจากบอร์ดนิทรรศการเพื่อรับของที่ระลึก บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทั่วไปให้แก่ประชาชน ในระหว่างวันที่ 12 - 19 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย