สินค้าอาหารฮาลาลไทยมาตรฐานสูงสู่ตลาดโลก

20 May 2015
นายวิทวัส ตันติเวสส รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการด้านอาหารตื่นตัวเรื่องการผลิตสินค้าอาหารฮาลาลมากขึ้น ประกอบกับสินค้าอาหารของไทยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเรื่องคุณภาพและได้มาตรฐานระดับโลก รวมถึงการควบคุมและตรวจสอบอย่างเคร่งครัดจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ จึงส่งผลให้การผลิตสินค้าอาหารตามมาตรฐานฮาลาลมีส่วนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์อาหารของไทยมากขึ้น

“สินค้าอาหารฮาลาลเป็นตลาดใหญ่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จากจำนวนประชากรมุสลิมทั่วโลกที่มีสัดส่วน 1 ใน 3 ของประชากรโลกที่ 7 พันล้านคน และประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าอาหารฮาลาลที่มีคุณภาพทั้งเรื่องรสชาติ คุณค่าทางโภชนาการ มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล ปลอดภัย มีการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดมุสลิมทั่วโลก” นายวิทวัสกล่าว

นายวิทวัสกล่าวว่า ซีพีเอฟเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารฮาลาลชั้นนำของไทย ที่มีกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลทุกขั้นตอนถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่สถานที่ประกอบการ วัตถุดิบ และส่วนประกอบที่ไม่มีของต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลาม (ฮารอม) รวมถึงพนักงานผู้ผลิต โดยผลิตภัณฑ์อาหาร ฮาลาลทุกชนิดของซีพีเอฟผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในทุกกระบวนการผลิตอย่างเข็มงวด จากสำนักจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จนได้รับอนุญาตติดสัญลักษณ์ “เครื่องหมายรับรองฮาลาล” บนบรรจุภัณฑ์สินค้า ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคชาวมุสลิมทั้งในประเทศ และทั่วโลก” นายวิทวัสกล่าว

นอกจากนี้ กระบวนการผลิตอาหารของซีพีเอฟ ยังใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลระดับโลกต่างๆ อาทิ มาตรฐานระบบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารของสหภาพยุโรป (The British Retail Consortium หรือ BRC) ,ISO 9001, ISO 14001,GAP, GMP,HACCP ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านอาหารปลอดภัย คุณภาพของอาหาร และปราศจากการปนเปื้อนอีกด้วย และซีพีเอฟยังให้ความสำคัญระบบการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ โรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์ม จนถึงกระบวนการแปรรูป

นายวิทวัสกล่าวต่ออีกว่า ซีพีเอฟยังให้ความสำคัญในการวิจัย พัฒนาสินค้าอาหารฮาลาลในรูปแบบต่างๆ ภายใต้แบรนด์ “ซีพี” ทั้งในด้านรสชาติ คุณค่าทางโภชนาการอย่างต่อเนื่อง รองรับความต้องการของตลาดทั้งเนื้อไก่และเนื้อเป็ด ในรูปแบบของเนื้อไก่สดแช่แข็ง อาหารแปรรูปและอาหารปรุงสุกทั้งที่เป็นนึ่ง ทอด อบ ย่าง ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างดีจากตลาดมุสลิมทั้งในประเทศ และนานาประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดมุสลิมในเอเชียอย่างสิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย อินโดนีเซีย กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง อาทิ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต บาห์เรน ดูไบ และรวมถึงตลาดมุสลิมในสหภาพยุโรปและอเมริกาเหนือ อาทิ อังกฤษ เยอรมัน เบลเยี่ยม เดนมาร์ค แคนาดา เป็นต้น และในปี 2558 ซีพีเอฟผลิตสินค้าอาหารฮาลาลทั้งในรูปแบบเนื้อไก่สดแช่แข็งและอาหารปรุงสุกร่วม 5 แสนตัน

นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการตัวอย่างที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย ให้หน่วยงานราชการและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสินค้าอาหารฮาลาล เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าอาหารฮาลาลของไทย และเป็นอีกแนวทางที่จะช่วยเปิดตลาดสินค้าฮาลาลไทยให้เป็นที่ยอมรับกว้างขวางมากยิ่งขึ้นในกลุ่มตลาดมุสลิมทั่วโลกอีกด้วย