ภาพข่าว: ซี.พี.เวียดนาม ส่งมอบผลิตภัณฑ์แก่กองทัพเรือไทย

01 Jul 2015
พลเรือตรี วสันต์ บุญเนือง (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมเหล่าทหารเรือ รับมอบผลิตภัณฑ์อาหารซีพีอาทิ ไส้กรอก ไก่จ๊อ ปลา กุ้ง จากนายชำนาญ หวังอัครางกูร (ที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ซี.พี.เวียดนามคอร์ปอเรชั่น หรือ ซีพีวี เนื่องในโอกาสที่กองทัพเรือไทยมาเยือนกองทัพเรือเวียดนาม ทั้งนี้เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองทัพเรือไทยและเวียดนาม พร้อมแสดงความขอบคุณกองทัพไทยในความเสียสละพิทักษ์ และปกป้องประเทศ ณ ท่าเรือนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม