ภาพข่าว: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าว แผนการปรับภูมิทัศน์และการสร้างประติมากรรม “รักแท้”

08 Jul 2015
"กฤษณ์ อิ่มแสง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม บริษัท ปตท . จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าว แผนการปรับภูมิทัศน์และการสร้างประติมากรรม "รักแท้" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ด และบวงสรวงศาลเจ้าแม่ทับทิมและศาลพ่อปู่ฤาษี โดยมี สุเมธ สายทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด, หริธร อัครพัฒน์ ประติมากร และ เรือนรัตน์ จุลวงศ์ ผู้จัดการส่วนนโยบายและภาพลักษณ์องค์กร ปตท. มาร่วมงาน ณ หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด เมื่อวันก่อน"ขอแสดงความนับถืออย่างสูงจากซ้าย1. คุณเดชา บุญวรรณ์ ผู้จัดการส่วนสื่อสารและกิจการเพื่อสังคม พื้นที่ระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)2. หริธร อัครพัฒน์ ประติมากร3. พราหมณ์ธวัชชัย วิภีษณพราหมณ์ ผู้เชี่ยวชาญการประกอบพิธีบวงสรวงของประเทศไทย4. กฤษณ์ อิ่มแสง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)5. สุเมธ สายทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด6. เรือนรัตน์ จุลวงศ์ ผู้จัดการส่วนนโยบายและภาพลักษณ์องค์กร ปตท.7. เชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผู้จัดการส่วนหน่วยงานพัฒนากิจการเพื่อสังคม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ภาพข่าว: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าว แผนการปรับภูมิทัศน์และการสร้างประติมากรรม “รักแท้”