ภาพข่าว: บริจาคเงินสนับสนุน

08 Jul 2015
พลัฏฐ์ พฤกษ์ปาริชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออเธนทิคคลินิกเวชกรรม มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุน "มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์" ในการรักษาชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมให้ได้มากขึ้น พร้อมเป็นกำลังใจผู้ป่วย โดยมี น.ส.พัชรี เพ็ชร์มาลี ผู้ประสานงานผู้ป่วย VIP ประสาทศัลยศาสตร์ และ น.ส.กาญจนา ขุนทรง ผู้ตรวจการพยาบาลฝ่ายประสาทวิทยาและจิตเวช เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค เมื่อเร็วๆ นี้