ภาพข่าว: “โครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์” สำเร็จลุล่วง ปตท.สผ. และ ม.เกษตร ส่งมอบแก่กรมป่าไม้ และชุมชนคุ้งบางกะเจ้า

16 Jun 2015
บริษัท ปตท .สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. นำโดย นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งมอบโครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตามแนวพระราชดำริฯ ในสมเด็จพระเทพฯ ให้แก่กรมป่าไม้ โดยมีนางเปรมพิมล พิมพ์พันธ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ และชุมชนบางกะเจ้าเป็นผู้รับมอบ ในงาน “ทำความดี สวนศรีนครเขื่อนขันธ์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และฉลองครบรอบ 30 ปี ปตท.สผ. โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดในงาน พร้อมด้วย ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน ดร.ธีระกุล เอี่ยมอำภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและชาวชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ร่วมแสดงความยินดี ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

บรรยายภาพ (จากซ้าย)

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ คณบดีคณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท .สผ.

นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ปตท.สผ.

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้

ดร.ธีระกุล เอี่ยมอำภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน