จัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย” สร้างคุณค่าอาหารไทยสู่ครัวโลก เผยแพร่เมนูจากครัวสระปทุมในมุมพระอัจฉริยภาพแห่งความอร่อย

15 Jun 2015
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิด“ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย(Thai Food Heritage) พื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่เฉพาะทาง และนับเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านอาหารแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีรมว.อุตสาหกรรม นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางอรรชกา สีบุญเรือง และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันอาหาร นางอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร เฝ้ารับเสด็จฯ ที่สถาบันอาหาร ซอยอรุณอมรินทร์ 36 เชิงสะพานพระราม 8 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ที่ผ่านมาในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการภายในศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ซึ่งนำเสนอในรูปแบบมัลติมีเดียที่ทันสมัย และทรงสาธิตวิธีการปรุงอาหารตามแบบวิถีไทย บนแอพพลิเคชั่น เกมทำอาหาร โดยทรงเลือกปรุงแกงเขียวหวานเนื้อ เริ่มจากเลือกเครื่องปรุง เตรียมหั่นเครื่องปรุง การตำน้ำพริกแกง และปรุงส่วนผสมต่างๆ ซึ่งมี 13 ขั้นตอน พร้อมทอดพระเนตรวิดีทัศน์ครัวไทยสู่โลก และเมนูอาหารไทย 4 ภาคที่นำมาจัดแสดงในรูปแบบอาหารฟิวชั่น บริเวณร้านอาหารบ้านไทย อย่างสนพระทัยนางอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เผยว่าภายในศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย เป็นการจัดแสดงนิทรรศการที่สะท้อนถึงแนวคิดหลักคือ ภูมิปัญญาอาหารไทย เป็นมรดกแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยการออกแบบพื้นที่ จัดแบ่งเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 สุวรรณภูมิดินแดนอุดมสมบูรณ์ หรือ The Golden Land นำเสนอความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทย โครงการพระราชดำริที่เกี่ยวเนื่องในภาคเกษตรและอาหาร อาทิ โครงการแกล้งดิน โครงการหญ้าแฝก และโครงการชั่งหัวมัน รวมทั้งการส่งออกอาหารไปยังภูมิภาคต่างๆ ด้วยเทคนิควิดีโอแมพปิ้ง โซนที่ 2 ครบเครื่องครัวไทย หรือ Delight to THAI Taste นำเสนอเมนูฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสมเด็จย่า ในมุมพระอัจฉริยะภาพแห่งความอร่อยด้วยรูปแบบหนังสือขนาดใหญ่ พร้อมจออินเตอร์แอคทีฟ ผู้ชมสามารถเลือกชมเมนูอาหารจากครัวสระปทุมได้ด้วยตนเอง และโซนที่ 3 นวัตกรรมอาหารไทยสู่ครัวโลก หรือ The Food of the World นำเสนอข้อมูลการส่งออกอาหารไทยไปยังภูมิภาคต่างๆ ของโลกในรูปแบบซาวด์โดม แบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ อาทิ ข้าว ไก่ ประมง ผักผลไม้ และตัวอย่างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารไทยที่ได้รับการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ กล้วยตากเคลือบช็อคโกแลตและชาเขียว ซุปต้มยำแก่นตะวัน ฯลฯ พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในโครงการภูฟ้า และโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา บนโต๊ะแบบอินเตอร์แอคทีฟเพื่อเลือกชมรายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ผ่านจอขนาดใหญ่ ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโครงการศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558

ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย จัดตั้งขึ้นโดยสถาบันอาหาร องค์กรเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการขยายตัวของงานตามยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก ซึ่งเป็นวาระสำคัญของประเทศ ขณะเดียวกันก็เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างมหาศาลของอาหารไทย ผนวกเข้ากับกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ จัดสร้างพื้นที่การเรียนรู้และองค์ความรู้ด้านอาหาร ที่แสดงวัฒนธรรมอัตลักษณ์อาหารไทย และนวัตกรรมอาหารของไทยให้คนไทยและชาวต่างชาติรับรู้ ตลอดจนเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ในการสร้างคุณค่าสินค้าและบริการด้านอาหารของไทยในเวทีการค้าโลกได้อย่างยั่งยืน โดยช่วงแรกเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันอาหาร โทรศัพท์ 028868088 ต่อ 9400