ภาพข่าว: เมืองไทยประกันชีวิตรับรางวัล Outstanding หมวดความเป็นเลิศด้านการตลาด

06 Dec 2015
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัล Outstanding ในหมวดความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence) แก่ นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในพิธีประกาศผลรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2015 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี่

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อคัดเลือกองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารงานโดยรวม และมีคุณสมบัติด้านการบริหารการจัดการธุรกิจในสาขาต่างๆ รวมถึงช่วยให้องค์กรต่างๆ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและมีความเข้มแข็งเชิงธุรกิจ ตลอดจนเป็นการยกย่องความสำเร็จและศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรธุรกิจไทยที่จะสามารถเป็นอย่างที่ดี