ภาพข่าว: คณะผู้บริหารสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 21 ทูลเกล้าฯถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

24 Sep 2015
วิทิต ลีนุตพงษ์ ประธานรุ่น สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 21 นำคณะผู้บริหารสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 21 อาทิ บรรพต นิธากร ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ทูลเกล้าฯถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อเร็วๆนี้
ภาพข่าว: คณะผู้บริหารสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 21 ทูลเกล้าฯถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง