งานประชุมทันตแพทย์โลก FDI Bangkok 2015 22-25 กันยายน 2558 ณ ไบเทค บางนา

21 Sep 2015
งานประชุมทันตแพทย์โลก FDI Bangkok 2015 เป็นงานประชุมนานาชาติ จัดโดยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สหพันธ์ทันตแพทย์โลก ภายใต้ ภายใต้แนวคิด "ทันตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21" เพื่อความก้าวหน้าด้านทันตสุขภาพ นำเสนอและแลกเปลี่ยนวิทยาการด้านทันตกรรมชั้นสูง นวัตกรรมเทคโนโลยีล่าสุดของวงการทันตกรรม โดยมีนักวิชาการ ทันตแพทย์ นักเรียนทันตแพทย์ บุคลากรในอุตสาหกรรมทันตกรรม รวมทั้งบริษัทตัวแทนผลิตภัณฑ์และเครื่องมือทางทันตกรรมมากกว่า 10,000 คน จากกว่า 130 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมงาน
งานประชุมทันตแพทย์โลก FDI Bangkok 2015 22-25 กันยายน 2558 ณ ไบเทค บางนา

สำหรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุดด้านทันตกรรมที่น่าสนใจและนำมาจัดแสดงในงาน FDI Bangkok 2015 อาทิ Digital X-ray ระบบการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบ 3 มิติที่เพิ่มความลึก หนา ห่าง ของกระดูก ในแนวตัดขวาง ระบบ CBCT (Cone Beam Computerized Tomography)เพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคในช่องปาก เทคโนโลยี CAD – CAM SYSTEM (Computer – Aided Design and Computer – Aided Manufacturing)ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ที่ใช้ในงานทันตกรรม เช่น การใส่ฟัน ครอบฟันแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้หมอและคนไข้ประหยัดเวลาและมั่นใจในความสะอาด ทันตกรรมรากเทียม (Implant) ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบ วัสดุ วิธีการอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน และ Laser in Dentistry เป็นนวัตกรรมที่มาแรงทางด้านทันตกรรม เป็นการพัฒนาการใช้ Laser ช่วยในการกรอฟัน ตัดแต่งเหงือก ฟอกสีฟัน รักษาโรคปริทนต์อักเสบ ฆ่าเชื้อโรคในคลองรากฟัน ซึ่งมีข้อดีคือ ลดความเจ็บปวดและแผลหายเร็ว