สมาคมเศรษฐศาสตร์ มธ. เชิญเสนอชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่น- นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง 58

21 Sep 2015
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น-นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง ประจำปี 2558 เพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่มีคุณภาพ ที่รับใช้ประเทศชาติและสังคมทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถส่งรายชื่อศิษย์เก่าที่เห็นสมควรมายังสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ทางโทรสาร 0-2226-4398 หรือ E-mail: [email protected] ภายในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 โดยสมาคมฯจะประกาศมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น-นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง ประจำปี 2558 ในงานคืนสู่เหย้า ซึ่งจะจัดในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมพลาซ่าแอททินี ถนนวิทยุ