ภาพข่าว: อำพลฟูดส์ ร่วมกับ อบจ.สมุทรสาคร มอบศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงจากกล่อง UHT ภายใต้โครงการ “กล่องวิเศษ”

09 Nov 2015
อำพลฟูดส์ ร่วมกับ อบจ.สมุทรสาคร มอบศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง จากกล่อง UHT ภายใต้โครงการ "กล่องวิเศษ" แก่โรงเรียนกุศลวิทยา ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาของเด็กในพื้นที่
ภาพข่าว: อำพลฟูดส์ ร่วมกับ อบจ.สมุทรสาคร มอบศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงจากกล่อง UHT ภายใต้โครงการ “กล่องวิเศษ”

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะ ร่วมมอบศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงจากกล่อง UHT ภายใต้โครงการ "กล่องวิเศษ" ณ โรงเรียนกุศลวิทยา ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ง โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากปริมาณขยะกล่องยูเอชทีในประเทศ ซึ่งมีจำนวนสูงถึง 3,000 ล้านชิ้นต่อปี

อาคารศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงสร้างขึ้นจากกล่องยูเอชที จำนวน 3,300,000 ชิ้น มอบให้กับโรงเรียนกุศลวิทยาเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม ปริมาณกล่องยูเอชทีทั้งหมดที่ใช้สร้างอาคาร ยังสามารถลดก๊าซคาร์บอน ได้ 297,000 กิโลกรัม อนุรักษ์พื้นที่ป่า ได้ 49,500 ตารางเมตร และลดพื้นที่จัดเก็บขยะ ได้ 1,320 ตารางเมตร