ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 เทศบาลตำบลลำน้ำพอง

12 Nov 2015
เทศบาลตำบลลำน้ำพอง นำโดยนางสาวศิรประภา เต็มธนกิจไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ในงาน ลอยกระทง ประจำปี 2558 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ บึงปากถุงเทียว เทศบาลตำบลลำน้ำพองโดยมีกิจกรรม - ชมการประกวดนางนพมาศ จาก 13 ชุมชน
ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
  • ชมลานวัฒนธรรม การจัดแสดง ขนม อาหารโบราณ
  • ชมแสง สี เสียง จากหมอลำชื่อดัง ประถมบันเทิงศิลป์