กอช. รุกโปรโมทแผนการออมเพื่อประชาชนที่มีอาชีพอิสระ เดินหน้าจับมือประกันสังคมจัดโครงการนำร่อง ลงพื้นที่พบชาวจังหวัดน่านและจังหวัดเพชรบุรี

16 Nov 2015
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปทุกประเภท ที่ยังไม่เคยได้รับสวัสดิการการออมเพื่อการเกษียณแบบเงินบำนาญรูปแบบอื่น ให้สมัครเป็นสมาชิก กอช. เพื่อรับเงินจากรัฐบาลที่จะสมทบเข้าบัญชีเงินออมของสมาชิก พร้อมทั้งรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย ล่าสุด กอช. ได้ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน และจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่จัดเสวนาพบปะชาวบ้านชี้แจงสิทธิประโยชน์จากสวัสดิการการออมล่าสุดของรัฐ โดยมีชาวบ้านให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันอย่างล้นหลาม

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของกองทุนที่อยู่ระหว่างเร่งขับเคลื่อนภารกิจทุกด้าน โดยเฉพาะภารกิจการสร้างฐานสมาชิกของกองทุนที่เป็นนโยบายเร่งด่วนซึ่งต้องอาศัยกลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก ร่วมกับกลยุทธ์การส่งเสริมการออม ผ่านทุกๆ ช่องทางที่จะสามารถสื่อสารสิทธิประโยชน์จาก กอช. ไปยังประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง

'เนื่องจากผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือที่เรียกกันคุ้นเคยว่า แรงงานนอกระบบ เหล่านี้มีถิ่นที่อยู่กระจายตัวอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ พ่อค้าแม่ค้า หรือผู้รับจ้างอิสระงานบริการต่างๆ ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงคือการลงพื้นที่เข้าถึงตัว ซึ่งสามารถบอกเล่าลงรายละเอียดถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ทั้งส่วนที่เป็นเงินให้เปล่าที่รัฐบาลสมทบให้ (เงินสมทบ) ผลตอบแทนจากการลงทุนของเงินออมสมาชิก (เงินสะสม) บวกกับเงินสมทบ เงินบำนาญที่จะได้รับไปตลอดชีวิต และสิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือแม้แต่สวัสดิการต่างๆ ที่ กอช. เตรียมจัดให้กับสมาชิกในอนาคต ซึ่งเป็นโอกาสดีมากที่ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์จากสวัสดิการการออมที่รัฐบาลจัดให้ในครั้งนี้'

'โดยเมื่อเร็วๆ นี้ กอช. ได้ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมซึ่งมีเครือข่ายแรงงานนอกระบบทั่วประเทศ ลงพื้นที่ในโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่แรงงานนอกระบบ จัดโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งพบว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่ชาวบ้านของทั้ง 2 จังหวัดให้ความสนใจข้อมูล กอช. อย่างมาก โดยเฉพาะชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรและที่ทำงานรับจ้าง มีการสอบถามถึงสิทธิที่จะได้เงินบำนาญต้องออมอย่างไร สมัครสมาชิกได้ที่ไหน ส่งเงินอย่างไร ฯลฯ จากการตอบรับที่ดีนี้ กอช. จึงได้เตรียมจัดโครงการส่งเสริมการออมลงพื้นที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก กอช. ให้กับประชาชนแรงงานนอกระบบทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป' นายสมพรกล่าว.

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นทางเลือกสวัสดิการเงินออมเพื่อการเกษียณสำหรับประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระทุกประเภทและแรงงานนอกระบบ ซึ่งยังไม่มีหรือรับสวัสดิการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันยามชราภาพ ให้ได้มีการออมเงินและสิทธิรับเงินบำนาญสำหรับใช้จ่ายดูแลตนเองเมื่อเกษียณอายุ

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการสมัครสมาชิก กอช. และข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โทร. 017-0789 และ www.nsf.or.th หรือติดต่อที่หน่วยรับสมัครสมาชิก ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ