ภาพข่าว: รพ.ลานนา ส่งเสริมสุขภาพสู่ชุมชน บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

26 Oct 2015
รพ.ลานนา รณรงค์ป้องกัน และแนะนำวิธีการไอ จาม ให้ถูกวิธี เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อจากผู้ป่วยสู่ผู้อื่น โดยได้เข้าไปมอบโปสเตอร์ "ป้องกันการแพร่เชื้อด้วยการ ไอ-จามให้ถูกวิธี" ให้แก่บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ในการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อได้อย่างถูกต้อง ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร และโปสเตอร์ "ป้องกันการแพร่เชื้อด้วยการ ไอ-จามให้ถูกวิธี" ได้จากทาง เว็บไซต์www.lanna-hospital.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.053-999-777
ภาพข่าว: รพ.ลานนา ส่งเสริมสุขภาพสู่ชุมชน บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)