ภาพข่าว: สำนักงานเขตบางเขน มอบรางวัล"คนดีศรีบางเขน"

25 Apr 2016
สำนักงานเขตบางเขน ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตบางเขน ได้จัดงาน "คนดีศรีบางเขน" และเพรชบางเขน" เนื่องในวาระครบรอบ 119 ปี เขตบางเขน และงานเทศกาลมหาสงกรานต์ โดยมี นายวิสุทธิ์ ธรรมวิริยะวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางเขน มอบรางวัล "คนดีศรีบางเขน" และเพรชบางเขน" ให้กับนางสาวณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหาร ตลาดยิ่งเจริญ เพื่อยกย่อง เชิดชูและประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่กระทำความดี และเป็นแบบอย่างที่ดีงามเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป และเพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีงาม ในงานเทศกาลมหาสงกรานต์ ณ สำนักงานเขตบางเขน เมื่อเร็วๆนี้
ภาพข่าว: สำนักงานเขตบางเขน มอบรางวัล"คนดีศรีบางเขน"