ภาพข่าว: บ้านม้าร้อง ต.พงศ์ประศาสน์ “ชุมชนต้นแบบ” ภายใต้โครงการสหวิริยาร่วมพัฒนา ต้อนรับคณะ อบต.บ้านจารย์ จ.สุรินทร์

07 Apr 2016
ความสำเร็จที่เกิดในชุมชน ระหว่างเครือสหวิริยากับพี่น้องบ้านม้าร้อง ส่งผลให้ชุมชนบ้านม้าร้อง ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน เป็นพื้นที่ตัวอย่าง และได้ต้อนรับคณะอบต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานพัฒนาชุมชน อาทิ ธนาคารชุมชน และสภาผู้นำชุมชนฯ ที่ประสบความสำเร็จ โดยมีทีมส่งเสริมและพัฒนา เครือสหวิริยา ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลความร่วมมือในงานพัฒนาระหว่างชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ณ ศาลาประชาคม หมู่ 4 บ้านม้าร้อง ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
ภาพข่าว: บ้านม้าร้อง ต.พงศ์ประศาสน์ “ชุมชนต้นแบบ” ภายใต้โครงการสหวิริยาร่วมพัฒนา ต้อนรับคณะ อบต.บ้านจารย์ จ.สุรินทร์