ภาพข่าว: กันต์ รับรางวัล “ทูตวัฒนธรรมไทย ในเทศกาลมหาสงกรานต์ 2559”

07 Apr 2016
นับเป็นข่าวดีที่น่ายินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง สำหรับหนุ่ม กันต์ กันตถาวร พิธีกรหนุ่มรายการ "I Can See Your Voice" ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ "ทูตวัฒนธรรมไทย ในเทศกาลมหาสงกรานต์ 2559" ในฐานะ ศิลปินที่เป็นพุทธศาสนิกชน ที่มีความประพฤตีดีงาม ช่วยกิจกรรมสาธารณกุศลทางสังคมไม่มีประวัติเสียหาย ทางวัฒนธรรมและศีลธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน จัดโดยคณะกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าฯ ซึ่งได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ตามแบบอย่างทางพระพุทธศาสนาและประเพณีไทย ร่วมใจ งดสุรายาเสพติดให้โทษ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในโอกาสเทศกาลมหาสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมี ดร. ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดาฯ
ภาพข่าว: กันต์ รับรางวัล “ทูตวัฒนธรรมไทย ในเทศกาลมหาสงกรานต์ 2559”