ภาพข่าว: ผลรางวัลหนูน้อยสงกรานต์ประจำปี 2559

05 Apr 2016
คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ได้จัดกิจกรรมการประกวดหนูน้อยสงกรานต์ ประจำปี 2559 สำหรับเยาวชน ภายใต้คอนเซ็ปต์ "สืบสานสงกรานต์ไทย ร่วมใจใส่ผ้าถุงไทย ไชโย" โดยเน้นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและ ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนไทยได้มีใจอนุรักษ์พลังงาน โดยผู้ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ภริตศุภา สุวรรณโณ น้องมุกกี้,รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.แจ๊สมีน เบียร์วัลด์ น้องแจ๊สซี่ ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.จรณพร แสงอรุณ น้องหงส์หยก , รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ ด.ญ.จิราภัสร์ ศรจิตติวรรณ น้องเฮอิน รางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ ด.ญ.ณภัชนันท์ อริยะปติกุล น้องแองจี้ และ รางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม ได้แก่ ด.ญ.ภริตศุภา สุวรรณโณ น้องมุกกี้ ซึ่งได้รับเกียรติผู้มอบรางวัลโดย คุณคณิต ผลอวยพร รองผู้จัดการกลุ่มโรงแรมริชมอนด์เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องทิพวรรณ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์
ภาพข่าว: ผลรางวัลหนูน้อยสงกรานต์ประจำปี 2559