ภาพข่าว: WHA ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 3 ท่าน

29 Apr 2016
นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร (กลางขวา) นางสาว จรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม รองประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริหาร (กลางซ้าย) ร่วมด้วย นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน พร้อมคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือWHA จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 3 ท่าน ได้แก่ นายเดวิด นาร์โดน (ที่ 3 จากขวา) นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล (ที่ 5 จากซ้าย) และนายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท เมื่อเร็วๆนี้
ภาพข่าว: WHA ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 3 ท่าน
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit