ภาพข่าว: คริสปี้ ครีม สมทบทุนมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมฯ

18 Feb 2016
รศ.นพ.กฤษณ์ จาฏามระ ผู้ก่อตั้งและประธานศูนย์สิริกิติ์ บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้เกียรติรับมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิม พระเกียรติ พร้อมคริสปี้ ครีม โดนัท จำนวน 40 โหล จากตัวแทน ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานกรรมการบริษัท เคดีเอ็น จำกัด (คริสปี้ ครีม ประเทศไทย) ทั้งนี้ เพื่อส่งต่อความรักและความสุขแสนอร่อยจากคริสปี้ ครีม ให้กับคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ณ ศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้
ภาพข่าว: คริสปี้ ครีม สมทบทุนมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมฯ