ภาพข่าว: นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานพิธีเปิดพุทธอุทยานเวฬุวัน เพ็ญเดือนมาฆะ

17 Feb 2016
พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดพุทธอุทยานเวฬุวัน เพ็ญเดือนมาฆะ เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๙ พร้อมด้วยดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายดำรงค์ ทองสม รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ภาพข่าว: นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานพิธีเปิดพุทธอุทยานเวฬุวัน เพ็ญเดือนมาฆะ