ภาพข่าว: ร่วมบริจาค

27 Jan 2016
คุณพิชยากร กาศสกุล ผช.ผอ.รพ.และคุณศรัณยา แสนสระดี รองหัวหน้าฝ่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ รพ.วิภาวดี เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคซื้อโต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์และยารักษาโรค ในโครงการ "สานฝัน ให้น้องเรียน" ให้แก่ คุณสันทนา รัตนอำนวยศิริ ตัวแทนชมรม คมชัดลึก อาสา แทนคุณแผ่นดิน โดยหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก เพื่อส่งมอบให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ ตชด.อินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
ภาพข่าว: ร่วมบริจาค