ภาพข่าว: รณรงค์ร่วมกิจกรรมเอิร์ธอาวเออร์ (Earth Hour) ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อน ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

17 Mar 2016
มร.วิม เอ็น. เอ็ม. ฟาเก็ล (แถวบน คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารโรงแรมฯ อาทิ มร.คาร์รอส ซานเชส วิซาน (แถวบน คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปโรงแรมฯ, เพชรรัตน์ พรหมสิทธิ์ (แถวบน คนที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายขายโรงแรมฯ, ประอร ขำวังยาง (แถวล่าง คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินโรงแรมฯ, เกรียงศักดิ์ศิริ ภู่ประดิษฐ์ (แถวบน คนที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงแรมฯ, ประดับพร ฉันทวรลักษณ์ (แถวล่าง คนที่ 6 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมฯ, มร.อัลเบิร์ต ยาน แวน บูเซคุ่ม (แถวบน คนที่ 8 จากซ้าย) ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่มโรงแรมฯ รณรงค์ให้พนักงานโรงแรมฯ และ ชุมชนโดยรอบ
ภาพข่าว: รณรงค์ร่วมกิจกรรมเอิร์ธอาวเออร์ (Earth Hour) ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อน ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ร่วมกิจกรรม เอิร์ธอาวเออร์ (Earth Hour) โดยช่วยกันปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดภาวะโลกร้อน ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 20.30-21.30 น. ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ