ภาพข่าว: โรงเรียน “อายเลเวล ไทยแลนด์- Eye Level Thailand” สถาบันเรียนเสริมนานาชาติ เปิดสาขาใหม่ “เพลินนารี่มอลล์ วัชรพล” อย่างเป็นทางการ

17 Mar 2016
ดร.ณัฐกานต์ ทองประดับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเบิลวิชชั่น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด หรือ "อายเลเวล ไทยแลนด์" นำทีมผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับการเปิดสาขาใหม่ของโรงเรียน "อายเลเวล ไทยแลนด์"
ภาพข่าว: โรงเรียน “อายเลเวล ไทยแลนด์- Eye Level Thailand” สถาบันเรียนเสริมนานาชาติ เปิดสาขาใหม่ “เพลินนารี่มอลล์ วัชรพล” อย่างเป็นทางการ

นับเป็นสาขาที่ 16 คือสาขาเพลินนารี่มอลล์ วัชรพล โดยได้เปิดให้รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มุ่งการสอนเสริมด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ณ บริเวณชั้น 2 ของศูนย์การค้าเพลินนารี่มอลล์ วัชรพล เมื่อเร็วๆนี้