ภาพข่าว: รางวัลเชิดชูเกียรติ

04 Mar 2016
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัล The Asia Pacific Entrepreneurship Award 2016 (APEA) ให้แก่คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ในรางวัลประเภท Outstanding Entrepreneurs Award ซึ่งถือเป็นนักธุรกิจที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวเป็นต้นแบบของนักธุรกิจที่มีความเชื่อมั่น และเป็นผู้ที่พัฒนานวัตกรรมใหม่ตลอดเวลา รวมถึงมีวิสัยทัศน์และทิศทางที่เด่นชัดสามารถนำองค์กรไปสู่ความเป็นผู้นำในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน
ภาพข่าว: รางวัลเชิดชูเกียรติ