โรงแรมแม่น้ำ ปลูกป่าเพื่อสังคม

30 Aug 2016
โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา จัดกิจกรรมปลูกป่า 200 ต้นเพื่อสังคม ณ อ่างเก็บน้ำเขาวง จังหวัด สุพรรณบุรี โดยมีชุมชนเป็นส่วนร่วมวันที่ 29 สิงหาคม 2559 โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา โดยนายอรรถวิทย์ เกตุศักดิ์ หัวหน้าโครงการปลูกป่า เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ได้นำคณะอาสาสมัคร และพนักงานจากโรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซาเข้าร่วมปลูกป่าที่ อ่างเก็บน้ำเขาวง จังหวัด สุพรรณบุรี กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และได้ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 200 ต้น เพื่อทดแทนจำนวนป่าที่หายไป
โรงแรมแม่น้ำ ปลูกป่าเพื่อสังคม

ทั้งนี้ นายอรรถวิทย์ ยังได้กล่าวอีกว่า โรงแรมของเรามีนโยบายสีเขียว เราจึงมีความตระหนักเป็นอย่างสูง ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก และพยายามลดการใช้ลง การปลูกป่าครั้งนี้จึงเป็นนิมิตรหมายที่ดีของทุกๆคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานของเรา ชุมชน ตลอดถึงผู้ร่วมสนับสนุน ในการเดินหน้าทำกิจกรรมที่ดีเพื่อตอบแทนสังคม และอยากเชิญชวนทุกคน ร่วมปลูกป่า โดยเราจะเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ท่านทรงตระหนักถึงปัญหาเรื่องป่าไม้ พระองค์ท่านทรงได้พยายามคิดค้นหาวิธีที่จะเพิ่มปริมาณป่าไม้ในประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนมาโดยตลอด

คณะอาสาสมัคร และพนักงานโรงแรมแม่น้ำรวมปลูกป่า จำนวน 200 ต้น เพื่อทดแทนจำนวนป่าที่หายไป ณ อ่างเก็บน้ำเขาวง จังหวัด สุพรรณบุรี โดยมีชุมชนเป็นส่วนร่วม นำโดยนายอรรถวิทย์ เกตุศักดิ์ หัวหน้าโครงการปลูกป่า เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

โรงแรมแม่น้ำ ปลูกป่าเพื่อสังคม โรงแรมแม่น้ำ ปลูกป่าเพื่อสังคม โรงแรมแม่น้ำ ปลูกป่าเพื่อสังคม