ภาพข่าว: ม.เจ้าพระยา รับรางวัลต้นแบบระดับเงิน To Be Number One

05 Aug 2016
อ.พัชรี โอชารส ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ในการรับพระราชทานโล่รางวัลต้นแบบระดับเงิน ประเภทชมรม ทู บี นัมเบอร์ วัน ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี 2559 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก ทู บี นัมเบอร์ วัน ประจำปี 2559
ภาพข่าว: ม.เจ้าพระยา รับรางวัลต้นแบบระดับเงิน To Be Number One

จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆนี้