นครชัยแอร์ สนับสนุนรถรับ-ส่ง ให้กับเยาวชนเร่ร่อน กำพร้า ด้อยโอกาส เข้ารับชมการแสดงโขนชุดหนุมาน(ปฐมบทแห่งจินตนาการ)

02 Aug 2016
บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ร่วมสนับสนุน CSR ของชมรม ศมส.สวปอ. จัดรถรับ-ส่ง จำนวน 9 คัน ให้กับเยาวชนเร่ร่อน กำพร้า ด้อยโอกาส จาก 6 ชุมชน ในสังกัด บ้านเด็กมรรคง่าย, บ้านนนทภูมิ, กลุ่มดินสอสีรุ้ง, มูลนิธิดวงประทีป, บ้านเด็กชัยพฤกษ์, สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด รวมกว่า 290 คน รับชมการแสดง "โขน" ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) ณ โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพฯ
นครชัยแอร์ สนับสนุนรถรับ-ส่ง ให้กับเยาวชนเร่ร่อน กำพร้า ด้อยโอกาส เข้ารับชมการแสดงโขนชุดหนุมาน(ปฐมบทแห่งจินตนาการ) นครชัยแอร์ สนับสนุนรถรับ-ส่ง ให้กับเยาวชนเร่ร่อน กำพร้า ด้อยโอกาส เข้ารับชมการแสดงโขนชุดหนุมาน(ปฐมบทแห่งจินตนาการ) นครชัยแอร์ สนับสนุนรถรับ-ส่ง ให้กับเยาวชนเร่ร่อน กำพร้า ด้อยโอกาส เข้ารับชมการแสดงโขนชุดหนุมาน(ปฐมบทแห่งจินตนาการ) นครชัยแอร์ สนับสนุนรถรับ-ส่ง ให้กับเยาวชนเร่ร่อน กำพร้า ด้อยโอกาส เข้ารับชมการแสดงโขนชุดหนุมาน(ปฐมบทแห่งจินตนาการ)