ภาพข่าว: น้องอิ่มท้อง พี่สุขใจ โครงการดี ๆ จากใจชาวเซ็นทาราแกรนด์ฯ ลาดพร้าวณ บ้านนนทภูมิ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

20 Jun 2016
มร.วิม เอ็น. เอ็ม. ฟาเก็ล ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ นำคณะผู้บริหารและพนักงานของโรงแรมฯ จัดกิจกรรมเซ็นทาราแคร์โดยนำอาหารกลางวันบริการเสิร์ฟน้อง ๆ ถึงสถานที่พร้อมแจกของขวัญส่งความสุขและมอบเงินบริจาคสมทบทุนการศึกษา ประจำปี 2559 ณ บ้านนนทภูมิ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด พร้อมชมโชว์การแสดงเพื่อเป็นการขอบคุณจากตัวแทนเด็ก ๆ ในบรรยากาศที่ เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและอบอุ่น ณ บ้านนนทภูมิ จ.นนทบุรี
ภาพข่าว: น้องอิ่มท้อง พี่สุขใจ โครงการดี ๆ จากใจชาวเซ็นทาราแกรนด์ฯ ลาดพร้าวณ บ้านนนทภูมิ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ