ภาพข่าว: ทีเอ็มบีสนับสนุน BAFS 2,250 ล้านบาท ขยายท่อส่งน้ำมันภาคเหนือ

10 Jun 2016
ทีเอ็มบี ร่วมสนับสนุนเงินกู้ระยะยาวจำนวน 2,250 ล้านบาท แก่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS เพื่อเพิ่มทุนให้ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ก่อสร้างท่อขนส่งน้ำมันทางภาคเหนือ ให้สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำมันในภาคเหนือที่เพิ่มขึ้นรวมถึงความต้องการของประเทศใกล้เคียงในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการขนส่งน้ำมัน ช่วยลดปัญหามลพิษ ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งทางถนน ลดค่าซ่อมแซมถนน ลดการนำเข้าอะไหล่เพื่อซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำมัน และช่วยให้ภาครัฐสามารถกำหนดนโยบายด้านราคาค่าขนส่งน้ำมันและโครงสร้างราคาน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศในระยะยาวอีกด้วย โดยนายเอกณัติ เกียรตินภาสินธุ์ (ขวา)หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ 2 และม.ร.ว.ศุภดิศ ดิศกุล (ซ้าย)ประธานกรรมการบริหารบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญา ณ ทีเอ็มบี สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้
ภาพข่าว: ทีเอ็มบีสนับสนุน BAFS 2,250 ล้านบาท ขยายท่อส่งน้ำมันภาคเหนือ