มาลีตอกย้ำความห่วงใย ผ่านน้ำผลไม้ “มาลี” รสชาติใหม่ พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “The Caring Message มาลี #ดีที่ได้ดูแลกัน” มุ่งมั่นร่วมยกระดับเกษตกรไทยให้มีอาชีพ และเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดน้ำส้ม 100%

26 Jul 2016
บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือน้ำผลไม้ตรา "มาลี" (MALEE) ส่งต่อความห่วงใยด้วยผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ "มาลี" รสชาติใหม่ ที่ผ่านขั้นตอนการดูแลอย่างดีจากใจเกษตรกรไทย ในการคัดสรรวัตถุดิบ เพื่อให้ได้น้ำผลไม้ที่ดีที่สุด ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาน้ำผลไม้จากมาลี เพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในตลาดน้ำส้ม 100%

นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ ประธานบริหารปฏิบัติการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนในการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ผลไม้ที่ดีที่สุด เลือกแหล่งเพาะปลูกผลไม้ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ และพิถีพิถันในการคัดสรรผลิตผลของผลไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดก่อนที่จะบรรจุลงในกล่องน้ำผลไม้ตรามาลี รวมทั้งเลือกใช้กระบวนการผลิตที่ดีที่สุด เพื่อให้น้ำผลไม้มาลีทุกหยดช่วยดูแลสุขภาพของผู้บริโภคชาวไทยทุกคน และที่สำคัญกว่านั้น เราคัดเลือกผลไม้จากกลุ่มเกษตรกรไทยที่มีความใส่ใจ และดูแลผลผลิตเป็นอย่างดี ตามพันธกิจหลักของบริษัท ที่ต้องการยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรไทย สร้างความภูมิใจในอาชีพ และพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทยมีผลไม้ที่ได้คุณภาพบริโภคตลอดไป" นางสาวรุ่งฉัตร กล่าวต่อว่า "สิ่งเหล่านี้จึงเป็นที่มาของแคมเปญใหม่ "The Caring Message มาลี #ดีที่ได้ดูแลกัน" คือ ความห่วงใยจากใจเกษตรไทยในการดูแลผลไม้อย่างดีตั้งแต่สวนจนถึงมือผู้บริโภค เพื่อความต้องการให้ผู้บริโภคชาวไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดี โดยให้น้ำผลไม้ตรามาลีเป็นตัวแทนในการส่งต่อความห่วงใยนี้ ความพิเศษของน้ำผลไม้ "มาลี" ทั้ง 3 รสชาติใหม่ คือ วัตถุดิบผลไม้มาจากแหล่งเพาะปลูกที่ดีที่สุดของไทย ได้แก่

  • น้ำสับปะรดนางแลผสมน้ำผลไม้ 100% ที่ทางบริษัทฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิเตียงจิราธิวัฒน์ ซึ่งสนับสนุนให้มีการปลูกสับปะรดนางแลพันธุ์ท้องถิ่นกับกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน
  • น้ำผักผลไม้รวมสูตรมัลเบอร์รี่ 100% โดยทางบริษัทฯ ได้เข้ารับซื้อลูกหม่อน จากกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกีรยติ จ.น่าน เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต
  • น้ำส้มเขียวหวานสุโขทัย 100% ที่ทางบริษัทฯ เลือกใช้ส้มสดจากกลุ่มเกษตรกรใน ต.แม่สิน จ.สุโขทัย ซึ่งผลผลิตที่ได้ปลอดสารพิษ เพราะมีการปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์

นายพรชัย ชูสงวน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ การตลาดในประเทศ บริษัท มาลี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)กล่าวเสริมว่า "บริษัทฯ ได้มีการสำรวจสภาพตลาดน้ำผลไม้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าในช่วงครึ่งปีแรก 2559 ที่ผ่านมา ตลาดโดยรวมค่อนข้างจะคึกคัก และมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ซึ่งทางบริษัทฯ เองได้มีการวางแผนการตลาด ทั้งสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่น ณ จุดขาย รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ที่สามารถตอบโจทย์และเข้าถึงลูกค้าได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่ทางบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยในส่วนของครึ่งปีหลัง บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของน้ำผลไม้ 100% ซึ่งบริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ ไว้พร้อมผลักดันการเติบโตของน้ำผลไม้มาลีให้ไปถึงเป้าหมาย โดยความน่าสนใจของแคมเปญ "The Caring Message หรือ ความห่วงใยจากใจชาวสวน" เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกของชาวสวนตัวจริง ซึ่งเป็นผู้ที่ปลูกผลไม้ด้วยความตั้งใจ ต้องการส่งมอบสิ่งดีๆ และความห่วงใยจากใจให้กับผู้บริโภคทุกคน ผ่านการเขียนข้อความความรู้สึกและความห่วงใยต่างๆ ที่ต้องการสื่อกับผู้บริโภคลงบนข้างกล่องน้ำผลไม้มาลี เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงความห่วงใยนี้ และเห็นถึงความสำคัญของเกษตรกรไทย บริษัทฯ พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางส่งต่อความห่วงใยของเกษตรกรสู่ผู้บริโภคทุกค มาลีต้องการให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตน้ำผลไม้ของมาลี และความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในตลาดน้ำส้ม 100% และในใจผู้บริโภค

ร่วมสนับสนุนเกษตรกรไทย ผ่านแคมเปญ "The Caring Message" ความห่วงใยจากใจชาวสวน และพบน้ำผลไม้มาลีทั้ง 3 รสชาติใหม่ ได้แก่ น้ำส้มเขียวหวานสุโขทัย 100% น้ำสับประรดนางแลผสมน้ำผลไม้รวม 100% และน้ำผักผลไม้รวมสูตรมัลเบอร์รี่ 100% ในขนาด 1,000 และ 200 มิลลิลิตร ราคา 69 และ 18 บาทตามลำดับ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ณ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และซุเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศ