มูลนิธิทีเอชนิค และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เกาะติดความก้าวหน้าด้านอินเทอร์เน็ต จัดเวทีสัมมนา Blockchain: The Next Internet

26 Jul 2016
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF หรือ ทีเอชนิค) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดสัมมนา Blockchain : The Next Internet หัวข้อที่กำลังมาแรงและเป็นกระแสในวงการการเงินของโลก เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ นักวิชาการ และผู้สนใจ ได้รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับ Blockchain ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เริ่มเข้ามามีบทบาทกับการทำธุรกรรม ออนไลน์
มูลนิธิทีเอชนิค และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เกาะติดความก้าวหน้าด้านอินเทอร์เน็ต จัดเวทีสัมมนา Blockchain: The Next Internet

ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต รองประธานมูลนิธิทีเอชนิค กล่าวว่า "Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพูดถึงในระดับโลกมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว และเป็นที่ยอมรับกันว่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ เนื่องมาจากเทคโนโลยีถูกพัฒนาให้มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ ได้โดยไม่ต้องมีผู้ทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน และนี่อาจจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญอีกหน้าหนึ่ง หลังจากเมื่อเกือบ 50 ปีก่อน ได้มีการคิดค้นอินเทอร์เน็ตขึ้นมา จนทำให้เกิดการเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตมนุษย์ทุกวันนี้ ซึ่ง Blockchain อาจจะทำหน้าที่สร้างความเปลี่ยนแปลง ระดับเดียวกันอีกครั้งในระยะเวลาอันใกล้นี้"

ด้าน ดร.กฤษฎา เสกตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่า "ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญและสนใจในหัวข้อ Blockchain: The Next Internet เป็นอย่างมาก เพราะการเกิดขึ้นของ Blockchain ถือได้ว่าเป็นการเขย่าวงการทางการเงินครั้งสำคัญ รวมถึงนักลงทุนและผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่ควรจะมีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมรับมือ และมองหาโอกาสและประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี Blockchain นี้ด้วย"

สำหรับงานสัมมนานี้ประกอบด้วยหัวข้อ "รู้จัก Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก" โดย ดร.ภูมิ ภูมิรัตน จาก G-ABLE, "Building an Internet of Trust on a Trustless Internet : Are Blockchains the missing link?" โดย Mr.Pindar Wong จาก VeriFi (Hong Kong) Ltd และการเสวนา "Blockchain: The Next Internet" ซึ่งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาร่วมเสวนาพูดคุยหลายท่าน ได้แก่ ดร.รอม หิรัญพฤกษ์, ดร.เจษฎา ศิวรักษ์, คุณสุวิชชา สุดใจ และ ดร.ภูมิ ภูมิรัตน ดำเนินการเสวนาโดย คุณชีพธรรม คำวิเศษณ์ มีผู้เข้าร่วมงานจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 500 คน

มูลนิธิทีเอชนิค และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เกาะติดความก้าวหน้าด้านอินเทอร์เน็ต จัดเวทีสัมมนา Blockchain: The Next Internet