ภาพข่าว : มูลนิธิทีเอชนิค ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสัมมนา Blockchain : The Next Internet

26 Jul 2016
ดร.กฤษฎา เสกตระกูล (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานมูลนิธิทีเอชนิค และ ดร.ยรรยง เต็งอำนวย (ที่ 4 จากขวา) กรรมการมูลนิธิทีเอชนิค ร่วมด้วย คุณชีพธรรม คำวิเศษณ์, ดร.รอม หิรัญพฤกษ์, Mr.Pindar Wong, ดร.ภูมิ ภูมิรัตน และ ดร.เจษฎา ศิวรักษ์ ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมงานจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 500 คน เมื่อวันที่ 25 ก.ค. ที่ผ่านมา
ภาพข่าว : มูลนิธิทีเอชนิค ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสัมมนา Blockchain : The Next Internet