เปิดรับสมัครแล้วกับ โครงการ “เฟ้นหาเด็กอาชีวะ สุดยอดฝีมือไทยแลนด์” Thailand’s Best Skills(R) การแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฟ้นหาสุดยอดอาชีวะไทย

28 Jul 2016
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ จัดโครงการ "เฟ้นหาเด็กอาชีวะ สุดยอดฝีมือไทยแลนด์" Thailand's Best Skills®เพื่อเฟ้นหาตัวแทนนักเรียน นักศึกษาอาชีวะศึกษา ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีสมรรถนะวิชาชีพเป็นเลิศ โดยเฟ้นหาจากรูปแบบการแข่งขันทักษะวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานตามโจทย์และภารกิจที่กำหนด ในรูปแบบวาไรตี้ กับรายการ"สุดยอดอาชีวะไทย Thailand's Best Skills" เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีมีคุณค่า สร้างความตระหนัก ของการเรียนสายอาชีพ ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการศึกษาอาชีวศึกษาของประเทศ และพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นผู้ทรงคุณค่าของสังคม นำเสนอตัวตนของเด็กอาชีวะผ่านรายการ สุดยอดอาชีวะไทย Thailand's Best Skills ที่จะทำให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคมไทย
เปิดรับสมัครแล้วกับ โครงการ “เฟ้นหาเด็กอาชีวะ สุดยอดฝีมือไทยแลนด์” Thailand’s Best Skills(R) การแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฟ้นหาสุดยอดอาชีวะไทย

โครงการ"เฟ้นหาเด็กอาชีวะ สุดยอดฝีมือไทยแลนด์" เป็นการจุดประกายเส้นทางสายอาชีพสำหรับเยาวชนไทย ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพของเด็กอาชีวะบนเส้นทางแห่งความพยายาม อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกอาชีวะให้สังคมได้ประจักษ์ และยอมรับเด็กอาชีวะมากขึ้น พร้อมสร้างค่านิยมที่ดีต่อการเรียนสายวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสดีที่จะได้ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้เห็นว่าหลักสูตรอาชีวศึกษาเน้นการเรียนปฏิบัติมากขึ้น เป็นระบบการเรียนที่มีคุณภาพ

เปิดรับสมัครนักเรียนอาชีวะศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งประเภททีมปฏิบัติตามโจทย์ และเฟ้นหาสุดยอดเด็กอาชีวะประเภทเดี่ยว แข่งขันทักษะวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2559 ผ่านทาง E-mail : [email protected]ดาวน์โหลดใบสมัคร : www.thbestskills.com

สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ https://www.facebook.com/thbestskills/