3 สถาบันร่วมมอบทุนสานฝันนางฟ้าชุดขาว

14 Jul 2016
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมมอบทุนสานฝันนางฟ้าชุดขาวเรียนพยาบาลฟรี 4 ปี แก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
3 สถาบันร่วมมอบทุนสานฝันนางฟ้าชุดขาว

ในโครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันฯ รุ่นที่ 4 จำนวน 26 ทุน มูลค่า 10.4 ล้านบาท โดยมี ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อแต็กตึ๊ง คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว และรศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว โครงการนี้มอบทุนอย่างต่อเนื่อง รวมระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-2560 จำนวน 150 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาลในระบบบริการสุขภาพ พร้อมกระจายโอกาสทางการศึกษาต่อในวิชาชีพพยาบาล