ภาพข่าว: อพท. จับมือ สทท จัดเสวนา

21 Jul 2016
คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) จัดงาน "DASTA Community-Based Tourism (CBT) Forum ตอน รวมพล ค้นตลาด การท่องเที่ยวโดยชุมชน" และงานเที่ยวชุมชนไปกับคน อพท. ประจำปี 255 เพื่อให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทยได้รับการพัฒนาให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกับตลาดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมได้อย่างยั่งยืน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันก่อน
ภาพข่าว: อพท. จับมือ สทท จัดเสวนา