ภาพข่าว: มอบกรมธรรม์รร.วัฒนาวิทยาลัย 516 ล้านบาท

05 Jul 2016
เมื่อเร็วๆนี้ คุณอุทัย สรรเสริญศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย สายงานการตลาดตัวแทน บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน แก่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ซึ่งทางผู้บริหารโรงรียนฯ ได้ไว้วางใจทำทุนประกันภัยรวม 516,700,000 บาท โดยมีคุณทัศนีย์ จินาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้ ผู้จัดการภาคสุรพล หงส์ทอง และผู้จัดการภาค ณัฐมน ชูจันทร์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธี ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ภาพข่าว: มอบกรมธรรม์รร.วัฒนาวิทยาลัย 516 ล้านบาท