เครือสหวิริยา จัดนิทรรศการ“เครือสหวิริยาร่วมใจดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและพลังงาน บางสะพาน”

23 Dec 2016
นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ "เครือสหวิริยาร่วมใจดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและพลังงาน บางสะพาน" จัดโดยศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ร่วมกับบริษัทในเครือสหวิริยา โดยมีภาครัฐ ผู้บริหาร พนักงานและผู้แทนชุมชนให้เกียรติเข้าร่วมชมนิทรรศการพร้อมสานเสวนา "แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และพลังงานแบบมีส่วนร่วม" ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบฯ
เครือสหวิริยา จัดนิทรรศการ“เครือสหวิริยาร่วมใจดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและพลังงาน บางสะพาน”

ศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ร่วมกับบริษัทในเครือสหวิริยา ในนามคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย บมจ.บางสะพานบาร์มิล บจก.บี.เอส.เมทัล บจก.เหล็กแผ่นเคลือบไทย บจก.เวสท์เอ็นจิเนียริ่ง บจก. ไลน์ ทรานสปอร์ต บจก.ท่าเรือประจวบ และบจก.บางสะพานสัมพันธ์ จัดงานนิทรรศการ "เครือสหวิริยาร่วมใจดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและพลังงาน บางสะพาน"โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กในเครือสหวิริยา พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นผ่านการเสวนา "แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และพลังงานแบบมีส่วนร่วม"เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และเปิดเวทีประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมรับทราบข้อมูลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และพลังงาน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการบริหารจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการเชิงรุกอย่างยั่งยืนต่อไป

เครือสหวิริยา จัดนิทรรศการ“เครือสหวิริยาร่วมใจดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและพลังงาน บางสะพาน” เครือสหวิริยา จัดนิทรรศการ“เครือสหวิริยาร่วมใจดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและพลังงาน บางสะพาน”