ภาพข่าว: “นวกิจประกันภัย” ร่วมบรรเทาภัยหนาวพี่น้องชาวอีสาน

22 Dec 2016
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หนึ่งในภาคีเครือข่าย "สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย" จัดกิจกรรม "บรรเทาภัยหนาว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" มอบเครื่องกันหนาว อุปกรณ์กีฬา เวชภัณฑ์ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรม พร้อมทั้งออกหน่วยเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาว อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอนาทม และอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
ภาพข่าว: “นวกิจประกันภัย” ร่วมบรรเทาภัยหนาวพี่น้องชาวอีสาน