ภาพข่าว: มูลนิธิโคคา-โคลาฯ มอบน้ำดื่มน้ำทิพย์แก่สภากาชาดไทย สนับสนุนกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวชุมชนในจังหวัดนครพนม

13 Dec 2016
มูลนิธิโคคา- โคลา ประเทศไทย โดยนางสาววันเพ็ญ โล่ห์เลิศพิภพ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการและเลขานุการ มอบน้ำดื่มน้ำทิพย์ ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ ใน "กิจกรรมบรรเทาภัยหนาว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เพื่อนำไปส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและประสบภัยหนาว ณ อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอนาทม และอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ทั้งนี้ มูลนิธิ โคคา-โคลา ประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสภากาชาดไทย อย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา
ภาพข่าว: มูลนิธิโคคา-โคลาฯ มอบน้ำดื่มน้ำทิพย์แก่สภากาชาดไทย สนับสนุนกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวชุมชนในจังหวัดนครพนม