ภาพข่าว: ประทานโล่เกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย

13 Dec 2016
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า โสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในงาน "ประทานโล่เกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุน มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์" โดยมี สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิฯ และ ฐิติมา ถิรกิจพงศ์ กรรมการผู้จัดการโรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เฝ้ารับเสด็จ ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อบ่ายวานนี้
ภาพข่าว: ประทานโล่เกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย