มอบทุนเรียนพยาบาล ปี 60 เรียนฟรี 4 ปี 30 ทุน

16 Dec 2016
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลหัวเฉียว ได้ร่วมกันจัดโครงการ "ทุนปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันฯ" เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส และมีความต้องการเป็นพยาบาล โดยในปีการศึกษา 2560 ให้ทุนเรียนฟรี 4 ปี จำนวน 30 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 2560

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : http://www.hc-hospital.com/home.html หรือ http://admission.hcu.ac.th หรือสอบถามแผนก รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โทร. 0-2312-6300 ต่อ 1711 – 1718