ภาพข่าว: เอสซีจี เคมิคอลส์ เปิด SCG Chemicals Research Unit เดินหน้าพัฒนาอุปกรณ์ ผลักดันงานวิจัยพอลิเมอร์ ด้วยแสงซินโครตรอน

16 Dec 2016
ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ เทคโนโลยี เอสซีจี เคมิคอลส์ และศาตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ร่วมทำพิธีเปิด SCG Chemicals Research Unit ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการทำงานของนักวิจัยให้เข้าถึงอุปกรณ์ตรวจวัดพอลิเมอร์ชนิดพิเศษ และได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มออกสู่ตลาดได้มากขึ้น และต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับพันธมิตรด้านการวิจัยทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการเปิด SCG Chemicals Research Unit เป็นการดำเนินงานตามกลยุทธ์การผลักดันงานด้านวิจัยและพัฒนาของเอสซีจี เคมิคอลส์ ความร่วมมือในครั้งนี้ จะนำไปสู่การยกระดับความสามารถในการพัฒนางานวิจัยพอลิเมอร์ของไทยให้ทัดเทียมประเทศชั้นนำ เพื่อให้บริษัทคนไทยสามารถสร้างนวัตกรรมและแข่งขันในระดับโลก
ภาพข่าว: เอสซีจี เคมิคอลส์ เปิด SCG Chemicals Research Unit เดินหน้าพัฒนาอุปกรณ์ ผลักดันงานวิจัยพอลิเมอร์ ด้วยแสงซินโครตรอน