“AMA” กระแสแรง นักลงทุนจอง IPO ล้น ย้ำแผนขยายธุรกิจชัดเจน ตลาดโตต่อเนื่อง

15 Dec 2016
"อาม่า มารีน" กระแสตอบรับแรง นักลงทุนสนใจจองซื้อหุ้นเกินจำนวนที่เสนอขาย หลังเปิดจอง IPO 8-9และ 13-14 ธ.ค. ย้ำแผนขยายธุรกิจชัดเจน รองรับตลาดโตต่อเนื่อง มั่นใจเทรดวันแรก 22 ธ.ค. นี้ คึกคัก
“AMA” กระแสแรง นักลงทุนจอง IPO ล้น ย้ำแผนขยายธุรกิจชัดเจน ตลาดโตต่อเนื่อง

นางศรัณยา กระแสเศียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ AMA เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้น IPO ของ AMA ในระหว่างวันที่ 8-9 และ 13-14 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนทั่วประเทศ โดยมีผู้สนใจเข้าจองซื้อหุ้น IPO เป็นจำนวนมากจนสูงกว่าจำนวนที่หุ้นที่เสนอขายจำนวน 108 ล้านหุ้น ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินมั่นใจว่า AMA มีพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง และตัวเลขการเติบโตของผลประกอบการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่สูง รวมถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าเหลวทั้งทางรถ และทางเรือ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการขนส่งน้ำมันภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงความต้องการบริโภคน้ำมันปาล์มทั้งในอินเดีย เมียนมาร์ เวียดนาม และจีน ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง AMA มีแผนในการขยายกองเรือบรรทุกน้ำมัน และสารเคมี รวมถึงขยายกองรถบรรทุกน้ำมัน และสารเคมี เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศที่ชัดเจน เพื่อรองรับตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดย AMA จะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 นี้ ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง

"การเปิดจองหุ้น AMA ใน 4 วันที่ผ่านมาได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากจากนักลงทุนทั่วประเทศ ที่เข้าจองซื้อหุ้นจนสูงกว่าจำนวนที่เสนอขาย ซึ่งก็เป็นเพราะความมั่นใจต่อพื้นฐานบริษัทที่แข็งแกร่ง และแผนการขยายธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ที่สำคัญ AMA มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทั้งทางรถ และทางเรือ ทำให้เรามั่นใจว่าในการเข้าซื้อขายวันแรกของหุ้น AMA วันแรกจะมีกระแสตอบรับที่ดี และคาดหวังว่านักลงทุนจะให้ความสนใจหุ้นของ AMA อย่างต่อเนื่อง" นางศรัณยากล่าว

นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ AMA กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นของ AMA ในระหว่างวันที่ 8-9 และ 13-14 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา จำนวน 108 ล้านหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 9.99 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน และได้จัดสรรหุ้นให้กับนักลงทุนที่สนใจจองซื้อเป็นจำนวนมาก จากความมั่นใจในพื้นฐานของธุรกิจและแผนในการขยายธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต รวมถึงการเดินสายโรดโชว์ใน 4 จังหวัดที่ผ่านมาทำให้นักลงทุนเข้าใจธุรกิจของ AMA ได้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่นักลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น ถือว่ายังเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าไปซื้อหุ้นเพื่อลงทุนได้ทั้งในระยะกลาง และระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอต่อไป

"หุ้น AMA เป็น หุ้นไอพีโอน้องใหม่ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง จากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้บริหาร และพื้นฐานของบริษัทฯที่แข็งแกร่ง ประกอบกับการเข้ามาระดมทุนในตลาดฯ จะยิ่งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้มากยิ่งขึ้น เชื่อว่าปัจจัยดังกล่าวทำให้หุ้นไอพีโอของ AMA ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากนักลงทุน และถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการเปิดให้จองซื้อหุ้นในครั้งนี้ นอกจากนี้ราคาขายหุ้นไอพีโอที่ 9.99บาท/หุ้น ถือเป็นระดับราคาที่น่าสนใจอย่างมาก เป็นตามปัจจัยพื้นฐานและศักยภาพการเติบโตที่โดดเด่น ซึ่งจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนในระยะยาว โดยคาดว่าจะมีความต้องการส่วนเกินสนใจเข้ามาซื้อหุ้นในกระดานได้อีกมาก " นางสาวพัชพร กล่าว

นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ AMA กล่าวว่า บริษัทฯดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ (Logistic) ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ และรถ ทั้งใน และต่างประเทศ โดยในธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ บริษัทเน้นการให้บริการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช (Vegetable Oil Product) เป็นหลัก เช่น น้ำมันปาล์ม น้ำมันมะพร้าว น้ำมันถั่วเหลือง โดยใช้เรือบรรทุกน้ำมัน และสารเคมีหรือ Oil and Chemical Tanker ที่มีน้ำหนักบรรทุกได้ประมาณ 3,000 – 13,000 เมตริกตัน ซึ่งมีเส้นทางให้บริการหลักในการขนส่งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออกส่วนในธุรกิจขนส่งทางรถ บริษัทให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง และ B100 โดยใช้รถบรรทุกน้ำมันที่มีปริมาณบรรทุก 45,000 ลิตร มีเส้นทางให้บริการหลักในการขนส่งอยู่ภายในประเทศ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริษัทมีเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี จำนวน 8 ลำ มีน้ำหนักบรรทุกรวมทั้งสิ้น 46,661 เมตริกตัน และมีรถบรรทุกน้ำมัน จำนวน 95 คัน มีปริมาณการบรรทุกรวมทั้งสิ้น 4.28 ล้านลิตร

"การระดมทุนในครั้งนี้จะช่วยให้ AMA มีศักยภาพทางธุรกิจที่สูงขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งเราหวังว่าบริษัทฯจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน โดยบริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจ และสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต" นายพิศาลกล่าว

ทั้งนี้ผลการดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง ในปี 2556 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 426.57 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 20.39 ล้านบาท ในปี 2557 มีรายได้รวมเท่ากับ 510.46 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 85.40 ล้านบาท ในปี 2558 มีรายได้รวมเท่ากับ 643.18 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 130.12 ล้านบาท ในขณะที่ผลการดำเนินงานใน 9 เดือนแรก ปี 2559 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 677.96 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 100.52 ล้านบาท

“AMA” กระแสแรง นักลงทุนจอง IPO ล้น ย้ำแผนขยายธุรกิจชัดเจน ตลาดโตต่อเนื่อง
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit