ภาพข่าว: “วาโก้” มอบเงินบริจาค 5 ล้านบาท แด่มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสร้างศูนย์มะเร็งเต้านม ณ โรงพยาบาลขอนแก่น

21 Dec 2016
ธรรมรัตน์ โชควัฒนา (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย บุญดี อำนวยสกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) โดยโครงการ "วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม" มอบเงิน 5,000,000 บาท ให้แด่มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมทบทุนสร้างศูนย์มะเร็งเต้านม โรงพยาบาลขอนแก่น ให้เป็นศูนย์กลางในการดูแลรักษาโรคมะเร็งเต้านมสำหรับสตรีของภาคอีสาน โดยมี ศ.นพ. ศุภกร โรจนนินทร์ (ที่ 3 จากซ้าย) นายกมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยผู้บริหารวาโก้ร่วมเป็นเกียรติ ณ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆนี้รายชื่อผู้บริหารจากซ้ายไปขวา1. คุณสมพงษ์ รัศมีธรรม ตำแหน่ง กรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)2. คุณบุญดี อำนวยสกุล ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)3. ศ.นพ. ศุภกร โรจนนินทร์ ตำแหน่ง นายกมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ4. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา ตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)5. คุณวรเทพ อัศวเกษม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์วาโก้ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)6. คุณณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา ตำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)7. คุณวรรณี ตันตระเศรษฐี ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม
ภาพข่าว: “วาโก้” มอบเงินบริจาค 5 ล้านบาท แด่มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสร้างศูนย์มะเร็งเต้านม ณ โรงพยาบาลขอนแก่น